Nguồn máy tính (PSU)

Nguồn ACBEL E2 PLUS 470 cũ
659.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg
Nguồn AcBel I-Power 470W cũ
371.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg
Nguồn AcBel I-Power 510W cũ
595.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg
Nguồn AcBel R85 cũ
699.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg
Nguồn ATX-ARROW 500W cũ
99.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg
Nguồn ATX-ARROW 650W cũ
450.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg
Nguồn ATX-ARROW 750W cũ
299.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg
Nguồn Cooler Master Elite 460W RS460-PSARI3 cũ
699.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg
Nguồn Cooler Master RS 460 (PCAR-J3) cũ
590.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg
Nguồn Cooler Master RS 500 (PCAR-I3)
280.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg
Nguồn máy tính cũ Acbel E2-510W Plus
620.000 đ đ
 • Khối lượng: 0.0kg

Tìm hiểu về Nguồn máy tính (PSU)