Máy tính trạm (Workstation)

Máy bộ Dell Vostro 3470 i7-8700
17.790.000 đ đ
 • Core i7 8700
 • Intel® UHD 630
 • Khối lượng: 5.9kg
Máy trạm Dell Precision T5810
12.900.000 đ đ
 • Intel Xeon E
 • Nvidia Quadro K2000
 • Khối lượng: 0.0kg
Máy trạm Dell Precision T7810
16.900.000 đ đ
 • Intel Xeon E
 • Card NVIDIA Quadro P620
 • Khối lượng: 0.0kg
Máy trạm Dell Precision T7910
33.500.000 đ đ
 • 2 x Intel® X
 • NVIDIA Quadro M6000
 • Khối lượng: 0.0kg
Máy trạm HP Workstation Z230
5.900.000 đ đ
 • Intel Xeon E
 • 1 PCI Express® x16 Gen 3 cards
 • Khối lượng: 0.0kg
Máy trạm HP Workstation Z440
11.990.000 đ đ
 • Xeon E5
 • Nvidia Quadro M2000 4GB
 • Khối lượng: 0.0kg
Máy trạm HP Workstation Z620
12.990.000 đ đ
 • Intel® Xeon®
 • 2 PCI Express® x16 Gen 3 cards
 • Khối lượng: 0.0kg
Máy trạm HP Workstation Z640
22.900.000 đ đ
 • 2 x Intel® X
 • NVIDIA Geforce RTX 3060
 • Khối lượng: 15.0kg
Máy trạm HP Workstation Z820
15.900.000 đ đ
 • 2th Gen Int
 • Nvidia Quadro K2000
 • Khối lượng: 0.0kg
Máy trạm HP Workstation Z840
37.900.000 đ đ
 • 2 x Intel® X
 • NVIDIA Quadro M4000
 • Khối lượng: 0.0kg

Tìm hiểu về Máy tính trạm (Workstation)