Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 mới nhất

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024

Theo điểm c, d khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 thì dịp lễ Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động, người lao được nghỉ 1 ngày 30/4 Dương lịch và 1 ngày 1/5 Dương lịch.

Lịch nghỉ 30 tháng 4

Năm 2024, dịp 30/4, 1/5 rơi vào thứ ba ngày 30/4/2024 và thứ tư ngày 1/5/2024. Đây cũng là các ngày làm việc trong tuần nên người lao động nghỉ đợt lễ này sẽ không được nghỉ bù.

Như vậy, lịch nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 2 ngày từ thứ ba ngày 30/4/2024 đến hết thứ tư ngày 1/5/2024.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn 8662/VPCP-KGVX năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ ba ngày 3/9/2024 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần.

lễ quốc khánh

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, người lao động được nghỉ từ thứ 7 đến hết thứ 3 ngày 03/9/2024.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định trên, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 như sau: Thứ hai ngày 2/9/2024 Dương lịch và lựa chọn 1 trong 2 ngày: chủ nhật ngày 1/9/2024 hoặc thứ ba ngày 3/9/2024 Dương lịch.

Nếu người sử dụng lao động chọn nghỉ vào chủ nhật ngày 1/9/2024 thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 tức nghỉ bù thêm 1 ngày vào 3/9/2024.

Đồng thời, cần thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.